Työyhteisön kehittäminen

1. TYÖYHTEISÖN kehitTÄMINEN

Haluaisitko kehittää tiimiäsi niin, että työnteon fokus säilyy oikeissa asioissa, tulosta syntyy ja tieto/osaaminen siirtyy kollegoiden kesken?

Aina tämä ei ole helppoa, mutta pyydä Eloinn Oy apuun!

Meidän tapamme rakentaa kehittämisen prosessi kattaa alkukartoituksen, tarvittavat kehittämistoimenpiteet, sovitut viestintämateriaalit (sähköiset versiot) sekä tuen täytäntöönpanolle. Tyypillisesti prosessi rakentuu useammasta eri vaiheesta, alla esimerkki:
 

2. Työyhteisön pelisäännöt

Tiimin yhteistyötä helpottaa, kun on sovittu selkeästi odotuksista, toiveista ja yhteiseen työhön liittyvistä käytännöistä. Hybridityön lisääntyessä on yhä tärkeämpää ideoida ja kehittää yhdessä sellaisia työnteon tapoja, joissa niin yksilölliset kuin ryhmän yhteisetkin tarpeet työnteolle täyttyvät mahdollisimman hyvin.

3. Johtamisen periaatteet

Johtamisen periaatteet ovat tärkeitä muotoilla yhdessä niin, että ne kuulostavat, näyttävät ja tuntuvat meiltä.

Tavallisesti muutostarpeen laukaisee joko päivitetty arvot/missio/visio/strategia tai joskus lähdetään liikkeelle ihan käytännön tarpeista, kuten havaituista johtamisen kehitystarpeista tai henkilöstöön liittyvistä huolenaiheista (lisääntyneet vuorovaikutus ja johtamisongelmat, kasvanut vaihtuvuus, motivaatio-/sitoutumisongelmat ym).

Johtamisperiaatteilla halutaan kirkastaa se, mikä johtamisessa on meille tärkeää, ja millaista johtajuutta juuri meillä tavoitellaan. Näin kiteytetyillä periaatteilla voidaan ohjata kehitystyöt niin yritys- kuin yksilötasollakin.

Työyhteisön kehittämisen "ABC" malli

A. SELVITÄMME ► B. TOIMIMME ► C. VIESTIMME & TUEMME
Alkukartoitus:
Mistä on kyse? Kysely, haastattelut
Yhteistyön ja toimintatapojen kehitys,
räätälöity prosessi

Luodaan tiimin pelisäännöt ja yhteiset viestintäpohjat

Arviointi, kartoitus ja/tai haastattelut
esim. 360, resilienssiprofiili, DiSC WOL
Johtajuuden kehittäminen,
suunnitellaan ja toteutetaan prosessi
Kirkastetaan johtamisen periaatteet ja osaamiset, kirjoitetaan opas.
Coachataan taitoja ja toimeenpanoa.